Útok análních mravenců 1

Motto: Prdel je v podstatě taková nožní céva. (Jar. Franta, léto 2002)

Prolog: Trigonometrickým sloučením pěti řitních těles získáme diametrální mononukleózu tvořenou hektickým působením análních mravenců.

Maximus Rektus nebyl toho jitra vpravdě dobře naladěn. Již od ranního rozbřesku jej jímala blíže neurčitelná předtucha čehosi nevšedního, neobvyklého, a to už samo o sobě byl nemalý důvod k obavám. Nebyl ovšem s to jakkoli blíže své pocity uspořádat, a to nejspíše bylo jedině dobře, neboť kdyby byť jen tušil, co mu dnešní den přichystá, už nyní by pravděpodobně proklínal okamžik svého vzniku v předzvěsti brzkého zániku a věčného zatracení.

Rektus Maximus nicméně posnídal, ačkoli měl pocit, že ve svých nevábných ústech převaluje lahodně uleželý exkrement a na patře mu vyvstávala pachuť kozlí moči barvy syté.

Po výživné snídani se na svých vratkých končetinách odbelhal ven ze svého zatuchlého brlohu ve snaze posbírat ingredience, které mu poslouží k přípravě oběda. Práce byl totiž pro Maxima pojem neznámý, k jeho štěstí ostatně, a tím pádem mu nezbývalo, než se živit doslova sběrem. Tu objevil lahodného vypaseného šnečka, tu šťavnatou ještěrku, křupavou breberku a pavoučka, lesního toho tkalce, vše zamíchal větví pařeznou, zalil vodou žabinatou, okořenil lopuchem uzrálým a paterem lesních bobulí, kteréžto vše smísil v jednom hrnci plzně odpudivém.

Právě se chystal za pomoci blatouchu, travního kořene a měsíčního svitu rozdělat pod tím vším oheň, když vtom se celý obzor jakoby zavlnil a smrštil do sebe. Před jeho vyděšenými zraky vyvstalo náhle příšerné, předtím netušené, infernální divadlo. Anální rozprašovadlo se před ním rozprostřelo v  celé své obludné neřestnosti.

Kdyby byl Maximus Rektus alespoň občas dbal pokynů a rad svých moudrých předků, mohl se na Setkání lépe připravit. Vždyť už jeho moudrý praděd Anus Magnus vyprávěl starodávné legendy o Rozprašovadle, když byl Maximus ještě Minimus, stejně, jako když Anus Magnus byl malý roztomilý potomek svých moudrých předků. Vzhledem k tomu, že se Maximus rozhodl být zadkem, příčina problému byla na světě.

„Má černá řiť se skví v tvém topořivém hledí,“ zablekotal hrůzou strnulý Maximus bájnou předpisovou formuli. V Rozprašovadle burácivě zalomozilo a Maximus se roztřásl po celém svém neduživém těle. Zradil jsem Odkaz předků, znělo mu teď neodbytně v hlavě. Choval jsem v neúctě legendy starců, a anděl pomsty, smrti a zániku přišel účtovat.

Ach, jaké to prokletí!

Vyděšeně sledoval Rozprašovadlo, kterak se proti němu obrovitě tyčí, mocně se vlní a rachotivě bzdí. Celé jeho nitro ochromil nepopsatelný děs. Rozprašovadlo vyhlíželo vskutku impozantně, vlny záhybů kol vrásčitého otvoru se těžce přesouvaly jakoby odzdola vzhůru, a mlaskavé a pleskavé zvuky celou hrůznou atmosféru jen podtrhovaly. Co si asi žádá, honilo se slova neschopnému Maximovi v jeho zakrnělém mozku, co si žádá, jaká hrůzná odplata snáší se na mou hlavu? Kéž by to bylo jen varování, poslední výstraha. A před čím tedy? Ó, já nehodný, Odkazu nedbalý, jaký to překrutý konec si pro mne Osud připravil!

Náhle však v Rozprašovadle ohnivě zapraštělo, a celé se jakoby vtáhlo do sebe. Celé pekelné představení skončilo, a strachy polomrtvý Maximus nevěřícně hleděl na jemu dobře známý, teď už zase volný, nezastřený obzor před sebou. Vyčerpaně se sesul k zemi a přes jeho odulé rty převalovala se slova díků, vděčnosti a dobrozdání. Nelitoval dokonce ani toho, že mu ještěrka, breberka, pavouček i šneček z hrnce ohavného upláchli, a že se tudíž bude muset smířit s jídlem vegetariánským. Beztak naň neměl ani pomyšlení. Stále ještě s díky jal se hrnec objímat a po jeho tvářích koulely se slzy jako fazole.

Dnešní příhoda měla se navěky zapsat do jeho marného, veskrze přízemního života. Celá jeho dosavadní existence jako by byla od základu popřena, celý jeho svět jako by se zhroutil co pomyslný otřepaný domeček.

Z karet.

Zdroj: vlastní Foto: Pixabay

VŠECHNY DÍLY:

Útok análních mravenců 12

Zhýralý vladař Kruton seděl na svém vladařském stolci a zběsile poulil vladařský zrak. Kol něho srocen byl dav poddaných, ustrašeně ...
Přečíst

Útok análních mravenců 11

Bohyně Analis sledovala s neobvyklým zájmem dění ve starcově chatrči prostřednictvím koule, kterou si co předchozí dar nyní od starce ...
Přečíst

Útok análních mravenců 10

Stařec pootevřel nejprve levé oko, načež se sípavě rozchrchlal. Jízda nevídaná, pomyslil si. Otevřel nyní obě a posadiv se, sjel ...
Přečíst

Útok análních mravenců 9

Přehusté shluky vodních par halily prosvětlenou místnost, jejíž stěny zaznívaly šploucháním a hučením vody a nesčetné přelíbezné vůně vybraných solí ...
Přečíst

Útok análních mravenců 8

Anus Magnus pozvedl své mírně zakalené oči od hmoty, kterou stále ještě popoháněl trojklannou vidlicí v smrdutém kotli. Zdál se ...
Přečíst

Útok análních mravenců 7

„Odrážíme, ludry nemyté,“ zavelel don Chujan hlasem hromovým. Poskokové se jen neochotně zvedali z měkounkého travnatého ostrůvku a s obvyklým ...
Přečíst

Útok análních mravenců 6

Skrz bujný lesní porost pronikaly na Paseku skomírající paprsky podvečerního slunce. Znavený Lesní muž zběsile chrápal vprostřed Paseky. Ukojiv své ...
Přečíst

Útok análních mravenců 5

Maximus Rektus měl v noci opravdu strašlivý sen. Stovky Rozprašovadel obklopovaly jej v těsném sevření a chrlily ze všech stran ...
Přečíst

Útok análních mravenců 4

Z polorozpadlé chatrče se linul ohavný zápach. Náhodný kolemjdoucí by snad byl ochoten přísahat, že by se mohl dát krájet ...
Přečíst

Útok análních mravenců 3

Benito Chujaréz se otočil v sedle, aby tak lépe naslouchal svému veliteli, donu Chujanovi. „Jsme blízko cíle, cítím přítomnost Červí ...
Přečíst

Jak se Ti líbil článek?
[Celkem: 0 Průměr: 0]
The following two tabs change content below.
Fanda Asser

Fanda Asser

František je muzikant tělem i duší a svého času šmidlal také na housle, teď již válí pouze na kejtru. S Michalem Cosmosem navštěvoval hudební školu a kdysi dávno si spolu zabrnkali několik nestydatých písní. Občas se věnuje také literární tůře. Věří, že vždycky může být hůře.
Fanda Asser

Poslední od: Fanda Asser (všechny)

Nejsi přihlášen/a pro vložení komentáře!
  Sledovat diskuzi  
Upozornit na