SPOLUPRÁCE

Máte zájem spolupracovat s naším časopisem? Myslíte si, že můžete přispět svoji troškou do prasklého mlýna právě Vy? Bude nám potěšením a velkou radostí, když mezi sebe přivítáme nového redaktora či spolupracovníka!

Uvedeme zde několik bodů, které si však přejeme ponechat jako podmínky pro budoucí spolupráci: 

1) Členstvím v naší redakci nevzniká nárok na finanční ohodnocení jakéhokoliv příspěvku, není-li dohodnuto jinak. Náš časopis je v současnosti spíše dotován, než aby sám o sobě vydělával a proto se nabídkou reklamy či jiné inzerce snažíme pokrýt náklady na jeho provoz (lepší forma hostingu s flexibilní zákaznickou podporou, placené pluginy do redakčního systému, odměny do připravovaných soutěží apod.).

2) Autor příspěvku dává jeho publikováním na stránkách Prasklé mouchy svolení k jeho dalšímu používání a to bez ohledu na délku svého působení v naší redakci. Neradi bychom se dostali do situace, kdy nás opustí oblíbený redaktor a s sebou si bude chtít odnést veškerou zveřejněnou tvorbu. Co jednou praskne, to prasklé taky zůstane… ,-)

3) Autor se zavazuje k tomu, že poskytuje pouze své dílo a nejedná se o kopii jiného obsahu, ať už z internetu nebo tištěných periodik. Pokud bychom byli na takové jednání upozorněni nebo jej sami zjistili, bude tato spolupráce neprodleně ukončena a jakákoliv právní odpovědnost zůstane na dotyčné osobě.

4) Od nového redaktora či redaktorky také očekáváme, že si před poskytnutím jakéhokoliv materiálu, zajistí alespoň minimální korekturu svého textu a nebudeme muset řešit zbytečné gramatické či jiné chyby.

5) Vyhrazujeme si právo na dodatečné úpravy článku tak, aby se po vizuální stránce držel standardu našeho webu.

6) Vyhrazujeme si právo na stylistické úpravy textu, pokud je shledáme za nutné. Případné změny však neprovedeme bez souhlasu autora a předem je nabídneme pouze jako návrh, nikoliv podmínku pro zveřejnění.

7) Autor příspěvku nerozhoduje o datu jeho publikování. Tento termín se podřizuje harmonogramu avizovaných článků, není-li domluveno jinak.

8) Pokud je spolupracovník neaktivní po dobu 6 a více měsíců, je tato spolupráce považována automaticky za ukončenou, s možností pozdějšího návratu… Kdo jednou praskl, je u nás vždy vítán!

9) Odmítáme jakákoliv témata směřující k potlačování práv a svobod občanů nebo porušující etický kodex novináře. Stejně tak nepodporujeme komerční sdělení obsažená v textu nebo další formy cílené reklamy a politické články.

10) Nový redaktor by se měl přiblížit svým čtenářům také v rámci rubriky Redakce a proto očekáváme, že nebude mít problém s poskytnutím stručných informací o své osobě, včetně vlastní fotografie.

V případě zájmu o spolupráci nás můžete kontaktovat v rámci těchto možností. Těšíme se na vás!