Magie peří

Mnoho přírodních národů světa věřilo, že peříčka ptáků v sobě nesou nějaký silný magický element a každé takové peříčko bylo považováno za posvátný předmět. Pírko se stalo božským darem, s jehož pomocí lze měnit směr i formu životních energií, otevírat komunikační kanál mezi světem živých a mrtvých nebo zhmotňovat různá přání.

Pro stažení MP3 se nejprve přihlaš.

Ptačí pírka jsou od nepaměti vnímána jako universální symbol modlitby i prostředek, který slouží k ochraně a léčení. Lze je považovat za symboly odpoutání se od pozemského světa i zemské přitažlivosti a vyváženosti nespoutaného elementu Vzduchu. Také andělé, boží poslové, v nich bývají většinou zpodobňováni jako bytosti obdařené ptačími křídly.

Jasnovidci, šamani i proroci řady kultur viděli v určitém chování ptáků nejrůznější znamení a přisuzovali jim nadpřirozený smysl. Jednotlivé druhy ptáků v sobě nesly specifické vlastnosti, jež mohly za určitých okolností v zesílené formě propůjčit člověku. To však bylo možné pouze za předpokladu, že se daný jedinec dokázal s tímto vznešeným zvířetem mimosmyslově spojit. Pouze ten, kdo dokázal porozumět chování ptáků, uměl pochopit také jejich sílu a čerpat z jejich moudrosti. Proto se mnohé domorodé kmeny snažily ptákům přiblížit prostřednictvím magických rituálů a dosáhnout spojení s jejich duší. Za tímto účelem se používaly různé masky se zobáky, čelenky s peřím či ručně vyráběné a obvykle dokonale propracované ptačí pláště s třásněmi.

Stále existují speciální ptačí tance, při nichž se tanečníci dostávají, za zvuku rytmických melodií, do transu a v tomto zvláštním stavu mysli pak předvádí ladné pohyby napodobující let a přirozené chování ptáků. Nejde však o nějaké bezvýznamné herecké představení. Tanečník se totiž skutečně dostává do transu a při tanci se stává ptákem, jehož očima vnímá svět.

Jak si ale vysvětlit touhu přírodních národů po duchovním spojení se zvířaty, když – jak píší svaté texty – je člověk tou nejdůležitější, vyvolenou bytostí na Zemi? Lidé zkrátka věřili, že jim pouze zvířata, jejich bratři, mohou umožnit pochopit pravou podstatu života a smrti. Nutno poznamenat, že tehdejší lidé byli k přírodě mnohem blíže než my. A ptáci, jež mají dar putovat až k výškám nebeským, tedy k jakési prozřetelnosti, jim umožní spojení s duchovní říší, ale také porozumět veškerým tajemstvím země i nebes.

Ted Andres ve své knize Lexikon zvířecí magie uvádí: „Lidé ptáky často pokládali za božské bytosti, nebo alespoň za zhmotnění myšlenek takovýchto bytostí. V germánské mytologii byl stvořitel vesmíru a prvních lidí bůh Odin provázen dvěma krkavci (Myšlenkou) a Muninem (Pamětí), kteří měli funkci poslů. Bůh Quetzalcoatl v aztéckých mýtech, ztělesnění pozitivní síly, býval často zobrazován jako opeřený had. V tradici severoamerických indiánů představuje pták buřňák duchovní bytost s velkou tvořivou silou a energií. Máváním křídel vyvolává větrnou smršť a déšť a otvíráním a zavíráním očí den a noc. (…)

Egyptský bůh Slunce, nebe a světla, Hor, syn Usirewa a Esety, byl také znázorňován jako sokol nebo jako muž se sokolí hlavou, zatímco Maat, egyptskou bohyni spravedlnosti, zdobí peří pštrosa. Pro hinduisty představují ptáci vyšší formu existence. Různé lidové tradice a mýty se doslova hemží okřídlenými tvory, kteří ovlivňují život lidí mnoha způsoby. Jako příklad může posloužit okřídlený kůň Pegas z řecké mytologie či bohyně Harpyje, napůl žena, napůl pták, odnášející duše zemřelých do podsvětí, nebo pták Noh, okřídlený tvor se lvím tělem a hlavou a pařáty dravého ptáka. A také bájný pták Fénix, který se každých pět set let sám spaluje a z popela opět rodí. (…)

Jejich opeřená křídla a let probouzely v lidech představivost, v jejich projevech byly hledány různé symbolické významy. Ptáci zvěstovali smrt, mohli přinášet štěstí, ale také nemoc. Často byli považováni za anděly a učitele, nebo naopak ďábly a ničitele. Lidé v nich viděli duše mrtvých, které opustily tělo. (…)

Ptáci vyjadřují osvobození od všech forem existence, neboť ty bývají příliš určité, konečné a svazující. Jsou konečným symbolem opuštění jakékoli formy a přechodu do vyššího stupně bytí. Probouzejí tvůrčí představivost i magické síly skryté uvnitř nás.“

Abychom lépe pochopili, proč právě ptačímu peří je ve všech systémech magie přisuzována tak velká magická moc, je nutné si připomenout význam vzduchu, jednoho z pěti živlů, sil, které stvořily makrokosmos i mikrokosmos. Významný český hermetik, uznávaný léčitel a mág František Bardon, tvrdí:

„Zasvěcenci nepovažují vzduch za skutečný princip, nýbrž ho mají za zprostředkovatele mezi ohnivým a vodním principem, takže živel vzduchu udržuje takřka jako médium neutrální rovnováhu mezi aktivním a pasivním působením ohně a vody. Střídavým působením aktivního a pasívního živlu ohně a vody byl všechen stvořený život uveden v pohyb. Vzdušný princip přijal v úloze zprostředkovatele od ohně vlastnost sucha a od vody vlastnost vlhka. Bez obou těchto vlastností by život nebyl myslitelný. Tyto dvě vlastnosti propůjčují principu vzduchu rovněž dvě polarity, životodárnou a ničivou.“

A právě tato skutečnost je jedním z důvodů, proč magie peří hrála pro naše předky tak významnou úlohu a peříčka některých vzácných ptáků mohla mít v některých kulturách dokonce vyšší cenu než drahokamy či zlato.

„Zasvěcení nebo iniciace představuje období, kdy se začínáme otevírat vyššímu poznání, vyššímu vědění, které povznesou náš život na vyšší úroveň,“ popisuje Ted Andrews. Ptáci a jejich peří jsou tedy prvotními symboly pro zasvěcení vzduchu a některé národy pro účely ptačích rituálů používaly peří i ze zabitých ptáků. Na území Nové Guiney, kde při ptačích slavnostech umíraly více než desítky tisíc ptačích jedinců, hlavně rajek. Ve městě Goroka se ptačí slavnosti konají dodnes, ale naštěstí už k masovému vybíjení ptáků nedochází, protože se většina ozdob tanečníků dědí z generace na generaci. Ostatně, některé kmeny světa, které žily v nejužším spojení s přírodou, věřily, že nejsilnější magickou moc mají pírka, která pták upustil dobrovolně.

Prostřednictvím peříček a velmi speciálního prastarého rituálu, lze údajně poslat také pozdrav někomu, kdo již není mezi živými. Nalezené peříčko vezměte a vydejte se s ním k řece, která se vlévá do moře. Vyhlédněte si vyvýšené místo, odkud bude dobře vidět na západ slunce. Svůj vzkaz či pozdrav pak můžete napsat na drobný papírek, který se okolo pírka omotá, případně stačí pouhá myšlenka. S pokorou požádejte ptáky a element vzduchu, aby vaše poselství dotyčnému předali, a ve chvíli, kdy slunce zapadá a dotýká se obzoru, na peříčko dýchněte a foukněte je do větru směrem k moři či řece. Podle Daniely Dufkové dokáže tento rituál na okamžik otevřít bránu mezi světem živých a mrtvých, stejně jako ruští bohatýři vystřelovali do určitých světových stran šípy, aby na nich vyslali svá telepatická poselství, nebo jako brazilští šamani, kteří používali stromy k vysílání zpráv i na velké vzdálenosti.

Pomocí peříčka je možné si také přivolat štěstí. Potřebovat budete jakékoliv peříčko, které naleznete, ačkoli sojka a vrabec vám navíc poskytnou i mocnou ochranu od negativních sil. Položte pírko s jedním kouskem žaludu do mističky na parapet za okno. Energie štěstí tak bude vědět, „u koho se má zastavit“.

Další příběh mluví o tom, že skrze peříčko je dokonce možné mluvit k někomu, koho máte rádi, a on vaše poselství na nevědomé úrovni přijímá, ať je kdekoli. Bílé peříčko dávaly dívky svým milým, když šli na vojnu a to nejen jako ochranu, ale také jako prostředek, který obě jejich mysli propojoval. Peříčko je také tím, co zcela přirozeně rozhýbá vzduch a proto je účinným pomocníkem při vykuřování, když je potřeba odstranit negativní energie z domu či bytu. Ve vykuřovací misce se zapálí na uhlíku vysokohorská šalvěj a její dým se směřujte s peříčkem na sebe s myšlenkou, abyste se očistili od všech negativních sil. Tímto způsobem je možné se zbavit strachu i utrpení nebo očišťovat i prostor ve vašem okolí.

Věří se, že peříčka mají moc a sílu chránit člověka před zlou myšlenkou a zlobou. V této souvislosti budete jistě znát tzv. Lapače snů, které podle indiánských legend dokážou, pokud jsou zavěšeny nad hlavou spících lidí, zachytit špatné sny a ráno je zničit denním světlem. Jsou to oblíbené talismany, u kterých hrají pírka přivázaná ke kruhu důležitou roli a zjednodušeně se dá říci, že zachytávají a filtrují energii a odrážejí negativní síly.

PRAKTICKÁ ŠAMANSKÁ CVIČENÍ PODLE TEDA ANDREWSE

Zasvěcení vašeho pírka – Zaktivujte jeho sílu svým dechem, neboť vzduch je nositelem informací i života. Dech může probouzet energii skrytou v peří, která pomáhá navodit harmonii a působí svou léčivou silou. Před touto aktivací provádějte dechová cvičení, uvolněte mysl tak, aby ve vašem těle nebylo žádné napětí. V duchu si představte určitého ptáka, jeho charakteristické znaky a vlastnosti, jak svobodně a mohutně vzlétl. Představujte si pohyb jeho křídel při lete, když křídlo máchne dolů, nadechněte se, stoupá-li pták vzhůru, vydechněte a s každým dalším vydechnutím dýchněte na pero.

Dýchejte tak jednu až dvě minuty a představujte si, že vdechujete nový život peru i archetypálním silám v něm skrytým. Když skončíte, měli byste mít pocit, že pero slabě vibruje, pravděpodobně budete cítit chvění. Jak je držíte v ruce, představujte si, jak energie, která z něho vyzařuje, vám proniká do rukou a paží a celého těla.

Meditace u stromu – Posaďte se s vaším pírkem za slunného dne při bezvětří zády ke statnému stromu. Zavřete oči, odpočívejte a zhluboka dýchejte. Zvedněte pírko nad hlavu a pomalu je směřujte dolů, zastavte se u vašich úst a jemně do pírka foukněte. Pro zvýšení účinku můžete zazpívat i nějaký jednoduchý popěvek. Jak poznáte, že jste zaktivovali ducha vzduchu a archetypální síly pírka? Listy na stromě se začnou chvět, možná uvidíte, jak se několik listů kolem vás snáší k zemi. Ucítíte jemný vánek a okolo vás začnou létat a prozpěvovat ptáci, kteří tam předtím nebyli. Tímto cvičením můžete navázat kontakt se silami a duchovními bytostmi, jež působí prostřednictvím vašeho pírka. Cvičení přinese výsledky až v okamžiku, kdy se zbavíte všech svých pochybností.

Očištění aury pomocí peří – Prachovka na očištění aury může být vyrobena z několika per nebo jen z jednoho, slouží k odstraňování nepotřebné a odpadové energie. Protože aurická energie vyzařuje všemi směry, je třeba provádět očistu celého těla, vpředu, vzadu, po stranách, na hlavě, rukou i nohou. Nedotýkejte se peřím těla, provádějte mírné pohyby, jako když utíráte prach, ve vzdálenosti asi udeset centimetrů od sebe. Začněte u hlavy a postupujte směrem dolů, představujte si, že odstraňujete z těla vše negativní a že ptáci a jejich peří jako symboly myšlenkového procesu jsou na všechny přicházející i odcházející energie napojeni.

ZAJÍMAVOSTI

Sibiřští šamani se převlékají do obleků z ptačích per, drží v ruce ručně vyrobené hole ozdobené ptačími hlavami a tímto způsobem znázorňují pouť duše.

Při určitých rituálech se peříčka pálí a znehodnocují, především v milostné magii. V tomto případě se jedná o obřady přistřihnutí křídel v přeneseném slova smyslu. Nutno však poznamenat, že obdobné rituály nepatří do škatulky bílé magie.

Peříčka se přivazovala i na šípy či šipky (často otrávené) a s konkrétními peříčky měla střelba i její výsledek konkrétní duchovní význam. Peříčka v sobě nesla určitá skrytá poselství.

Člověk, který nosí náhrdelníky nebo čelenky s ptačími pírky, se po určité době obvykle začne cítit být někým jiným, vnímá i jiný způsob myšlení, vyjadřování a chování. Jeho emoce bývají vyrovnané a jeho rozhodnutí spravedlivější. Dokáže ovládnout umění dívat se na různé situace z mnoha úhlů pohledu. Peří je skvělý tepelný izolant, určitě všichni znáte péřové duchny našich babiček a prababiček. Nejenže zahřály tělo i při těch nejkrutějších zimách, ale přinášely i energetickou ochranu. Obvykle se coby ochrana rodu předávaly z generace na generaci – jako věno.

Chocholy s ptačím peřím propojovaly mysl člověka s duchem. Měly stejnou funkci jako drahokamy na Svatováclavské koruně. Barva peříček i jejich umístění měly svůj duchovní i energetický význam.

V některých kulturách jsou ptačí pera používána jako prostředky k rituálům smrti.

Peří bylo i důležitou součástí svatebních rituálů některých ostrovních kultur. Obřady se vykonávaly s východem slunce, na loďkách a v oděvech bohatě ozdobených peřím. Rituál měl zabezpečit propojení dvou duší až navěky.

PRASTARÉ VÝZNAMY NĚKTERÝCH PTAČÍCH PEŘÍČEK


Vrabci – soucit a štěstí. Jejich peříčka se v lidovém léčitelství používala k léčení, k otáčení energií, k čištění energetických center, čaker a aury. Vrabčí pírka pohyby u těla nemocného stahovala nemoci a přes nohy je odstraňovala z těla. V dnešní době se s tím setkáváme obvykle pouze v šamanské praxi. Dříve tyto léčivé rituály s peřím kromě šamanů přírodních národů prováděly i vědmy a zaříkávačky.


Labuť – čistota a harmonie. Na zaříkání nemocí se používala vykuřovadla a černé labutí peří, pohyb se směroval od těla tak, aby šla nežádoucí energie pryč. Bílé peříčko zase pohybem přitahovalo k tělu léčivé síly. Obě peříčka se mohla při rituálu kombinovat, případně bylo možné přidat i jiná peříčka, např. ochranná vraní pera.


Sojka – sojčí peří hrálo při kouzlení významnou roli, dokázalo přivolat štěstí a z tohoto důvodu se často dávalo i za klobouk. Peříčko také dokáže zklidnit mysl a odstraňovat negativní důsledky přehnaných emocí.


Krocan – ochrana, obětování. Krocaní brka používali mágové k psaní magických textů, měla jim zajistit ochranu před zlými silami.


Vrána – inteligence, magická síla. Vraní peří bylo významné pro zaříkávače, při připoutávání někoho nebo něčeho. Hrálo důležitou úlohu při prastarém magickém rituálu, který údajně dokázal svolat v duchovních sférách tzv. „Vyšší soud“. Rituál se prováděl v případě, že se dotyčný cítil být někým ohrožován či utlačován. Magické rituály s vraním perem byly postrachem všech, kteří činili příkoří druhým, neboť se říkávalo, že každého, kdo vědomě činil zlo a byl v duchovních sférách odsouzen podle vraního práva, vrány uklovou.

Vrány údajně dokážou libovolně prostupovat snem i realitou a s člověkem, se kterým se propojí, komunikovat na duševní úrovni. Jejich prostřednictvím je prý možné přenést kamkoliv jakoukoliv myšlenku či záměr, a proto byly využívány v některých velmi speciálních magických úkonech.


Kolibřík – dodává energii. Jeho peříčka jsou vhodná pro rituály k zajištění blahobytu, celkové pohody a klidu v životě.


Sova – symbol moudrosti, učení, magie. Je také nositelkou špatných zpráv. Soví peříčka nám mohou umožnit pochopit určité souvislosti a chránit nás před negativními vlivy a zlem.


Holub – mír a klid. Rituály s holubími peříčky mohou uklidnit rozbouřené emoce, a vyvést nás s hlavou vzpřímenou ze všech nepříjemných situací.


Páv – krása a ochrana. Křesťanská tradice učí, že paví peří představuje pýchu. Ale to není pravda. Je to poznání vyššího smyslu – tento význam lze najít v symbolice oka ukrytého v pestrém peří páva. Vějíř znamenal: Podívej se, kolik očí se na tebe dívá, a ty musíš spravedlivě rozhodnout. Páv učí člověka spravedlnosti, nepodléhat pýše a egu, najít ve svém srdci rovnováhu. Některé staré kultury používaly vladařská křesla, která byla vyplétána pavími pery, vládci nosili čelenky z pavích per, jež jim měly dodávat moudrost při rozhodování. V perské kultuře představuje paví pero toho, kdo dává poznání boží.


Orel – vnímavost, samostatnost, síla. Orlí peří mívali v čelenkách indiánští náčelníci, každé z nich mělo speciální význam a bylo důkazem náčelníkových statečných a moudrých skutků. Orlím peřím bývaly psány i přísahy a důležité smlouvy, na znamení toho, že ten, kdo brkem píše, má nadhled, svobodu a moc, a jeho slovo váhu.


Kondor – strážce tajemství, ostražitosti. Kondoří peří se v Andách používalo na speciální rituály, které měly sloužit k vyvolávání bohů.

Zdroj: Záhady života 2/2016 Foto: Pixabay

Jak se Ti líbil článek?
[Celkem: 6 Průměr: 3]
The following two tabs change content below.
Externí spolupráce

Externí spolupráce

Tento autor není stálým členem redakce Prasklé mouchy. Jedná se také o spolupracovníky, kteří byli již v minulosti součástí redakčního týmu, ale v této činnosti již nepokračují nebo se z časových důvodů nemohou na další tvorbě podílet.
Externí spolupráce

Poslední od: Externí spolupráce (všechny)

Nejsi přihlášen/a pro vložení komentáře!
  Sledovat diskuzi  
Upozornit na