Kořeny

Tuto duchovní drobotinu napsal Anselm Grün – benediktinský mnich v německém opatství Münsterschwarzach. Pro mnoho lidí se stal pomocníkem a duchovním rádcem bez ohledu na jejich vyznání. V nakladatelství Portál vyšly mimo jiné jeho knihy Deprese jako šance, Život je teď, Uzdravení skrze obrazy, Vyhoření nebo jeho autobiografie Zastavení mého života. Knihu Kořeny jsem dostal od svých rodičů k narozeninám, aby mě posílila na cestě poznávání své duše a vyrovnávání se s obtížnými životními lekcemi poslední doby. Byl to zvláštní dárek od někoho, kdo mi toho v duchovní rovině nikdy moc nenabídl.

Při čtení jsem si uvědomoval, že ve své touze uchopit především jedinečnost přítomného okamžiku, jsem často přehlížel kořeny své minulosti, ze kterých jsem však mohl čerpat poznání o svém momentálním vztahu k okolnímu světu i sobě samému. Jak sám autor zmiňuje: “Deprese mají často příčinu v absenci kořenů. Mnoho lidí dnes své kořeny ztratilo. Pokoušejí se žít jen v přítomnosti, aniž by uvažovali o své minulosti. Jsou od minulosti jakoby odříznuti. Kdo ale nezná své kořeny, ten neví, co strom jeho života potřebuje, aby mohl vyrůst do své podoby.”

Knížku přečtete za velice krátkou dobu, protože je opravdu drobná svým formátem, ale zato velká svým obsahem! Otec Anselm se na jejích stránkách často štrachá v Bibli a na světlo vynáší některé zajímavé pasáže, korespondující s jeho inspirativními texty: “Bible, význam našeho jména, životní filozofie našich předků nebo rodinné rituály nám ukazují, jak nalézt své místo v životě. Když přijdeme do styku se svými kořeny, může náš život rozkvést a stát se požehnáním pro nás i ostatní.” 

Přehlížet své kořeny však někdy můžeme také díky obavám či pocitům, že v nich nenacházíme nic pozitivního nebo snad povzbudivého. Autor zde upozorňuje především na to, že vyhýbání se jakékoliv pravdě, ať už se nám zdá sebehorší, není řešení a v případě naší minulosti je nezbytné, abychom se oprostili od veškerých nedostatků a očistili svůj pohled na ni. “Můj konkrétní život je materiál, se kterým mohu a musím pracovat. Z každého materiálu ale dokážu zhotovit krásnou formu. Z kamene mohu vytesat nádhernou sochu, ze dřeva vyřezat jemnou figuru a z hlíny vytvarovat něco krásného. Musím jen pracovat tak, jak je vzhledem k materiálu třeba. Musím přijmout materiál svého životního příběhu. Pak ho dokážu také tvarovat.” 

koreny02

U různých lidí samozřejmě existují také rozdílné předpoklady. Jsou lidé, kteří od útlého dětství cítí: Můj život je křehký. Chybí mi matka, která mě chápe a u které se cítím v bezpečí. Chybí mi otec, o kterého se mohu opřít, který mi dodá sílu vykročit svou vlastní cestou do života. Nebo jsou lidé, kteří cítí: Moje matka mi nepomáhá. Její destruktivní způsoby mě stahují dolů pokaždé, když s ní mluvím. Potřebuji odstup, aby dokázal najít svou vlastní identitu. Nebo se musím vymezit vůči svému otci a jeho potřebě mít pořád pravdu. V jeho blízkosti nedokážu být sám sebou. V takovém případě může být prospěšná určitá doba většího odstupu. Člověk by se ale nikdy neměl od kořenů rodičů zcela odříznout, protože pak bychom seřízli i sami sebe.”

Je nezbytné, abychom oplakali nedostatky, které jsme ve styku s rodiči zakusili. Možná si během úvah o svém dětství uvědomím: Neměl jsem ideální matku. Nedala mi ten pocit bezpečí, který bych tehdy potřeboval. Nebyla schopná dát najevo něhu. Byla příliš zaměstnaná sama sebou a svými problémy, takže mi nikdy nepopřála sluchu. Nemohl jsem jí důvěřovat. Nemohl jsem jí říct, když se mi nevedlo dobře. … Když oplakám, že jsem neměl otce a matku, jaké jsem si přál, přicházím skrze bolest do styku s hlubinou své duše. … Protože můj otec a matka měli své limity, přiměli mě, abych svůj život vzal sám do svých rukou, rozvinul svou ctižádost a žil jinak. Právě skrze svá omezení ze mě udělali člověka, kterým dnes jsem.” 

Mihaly Csikszentmihalayi, objevitel principu flow, říká, že je skeptický, pokud lidé chtějí spatřovat příčinu svého nepodařeného života stále jen v minulosti. Říká: Je jedno, jak jsi vyrůstal, zda jsi ve svém rodném domě nalezl špatné nebo spíš dobré podmínky – můžeš ze svého života učinit umělecké dílo. (Csikszentmihalyi, s. 107n.) Hodně se věnoval výzkumu kreativity. Byl při tom: Velmi udiven, že tito kreativní lidé často pocházeli z ničivých rodinných okolností, kde byli rodiče, nebo jen jeden z nich, alkoholiky, mrtví nebo na smrt nemocní a kde oni sami vyrůstali v naprosto chudých poměrech, nemohlo jim být nic nabídnuto. (Csikszentmihalyi, s. 108).”

Kořeny jsou téma, které propojuje jak život jedince, tak kultury a civilizace, duchovní život stejně jako psychologii. Řada problémů moderní doby je spojována s vykořeněním, které se odehrává jak na úrovni člověka, tak společnosti. Uzdravování kořenů je populárním tématem duchovního života i psychoterapie. Anselm Grün se připojuje k reflexi tohoto důležitého fenoménu a nabízí svůj pohled na věc a způsob, jak začlenit vnímání vlastních kořenů do života. Ukazuje, že traumata, která povstala v dětství, by neměla přerušit kořen, který nás pojí s rodiči, a varuje před mnohem větším zlem, které z přetnutí těchto vazeb vyplývá. Na mnoha konkrétních příbězích demonstruje, jak se dá vždy najít zdravá linie, která pomáhá léčit duši člověka i kořeny rodu jako takové.

koreny03

Anselm Grün – (* 14. ledna 1945 v Junkershausenu) je německý katolický kněz, benediktinský mnich, ekonom, filosof a teolog (žák Karla Rahnera). Je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury a hlavním ekonomem opatství Münsterschwarzach. Napsal okolo dvou set knih. Řada z nich byla přeložena do několika jazyků, více než třicet titulů se dočkalo i českého vydání.

The following two tabs change content below.
Michal cOsmOs

Michal cOsmOs

Narodil se v červnu 1980 ve Středních Čechách. V dubnu léta páně 1999 napraskl mouchu novinami o monitor a díky tomu se rozhodl pojmenovat vznikající internetový projekt tímto zvláštním slovním spojením. Má rád především hudbu (provozuje hru na klavír), film a je také vášnivým "hobby střelcem".
Michal cOsmOs

Poslední od: Michal cOsmOs (všechny)

Nejsi přihlášen/a pro vložení komentáře!
  Sledovat diskuzi  
Upozornit na