Fenomén jasnovidectví

Už od pradávna lidé toužili, vidět do budoucnosti. Své služby v minulosti nabízeli např. egypští kněží, řecké pýthie nebo římské vestálky – panovníci, králové, ba i tyranové, si chtěli díky poznání budoucnosti zajistit rozličné výhody a privilegia… Ostatně obchodu s věštěním se daří dodnes a nemálo jasnovidců vykazují nadprůměrně vysoké příjmy…

Předtím, než se pokusíme objasnit vizionářské umění, musíme si položit zásadní otázku: Existuje vůbec budoucnost, která je předurčena? V případě, že by každá událost, která se v životě přihodí, byla odjakživa zapsána v nemilosrdném Osudu, jaký by pak měl náš život smysl? Že bychom byli pouhými loutkami, kterými kdosi pohybuje, to se mi zdá až příliš absurdní! Jestliže však budoucnost není předurčena a je jen na nás samotných, jakou si ji vytvoříme, mohlo by jasnovidectví vůbec fungovat? Odborný výraz pro jasnovidectví je prekognikace, která údajně existuje, stejně jako určování budoucnosti na základě jiných smyslů… Američtí parapsychologové (Louisa Ellová a J. B. Rhine) dokonce tvrdí, že tuto prekognikaci lze prokázat!

Oni i jejich následovníci v mnoha pokusech dokázali, že výsledky laboratorních testů se senzitivními osobami jsou nad hranicí matematické pravděpodobnosti. Pravděpodobně každý člověk má jasnovidecké schopnosti – ať už jakkoliv dobré… Budoucí události nebo jejich struktury se dají rozeznat ve změněných stavech vědomí, například v našich snech. Jak ale rozlišit skutečný věštecký sen od běžného snu a zpracovávání prožitých událostí pocházejících z našeho osobního podvědomí? Profesionální jasnovidci však obvykle bývají také dobří psychologové; poznají náš momentální stav a mohou na základě této znalosti spekulovat o budoucích událostech. Přitom ale nejsou schopni ve svých předpovědích rozlišovat skutečnou vizi od fantazie.

Někteří psychologové dokonce varují před takzvaným nutkáním jednat po návštěvě jasnovidce podle obdržených informací! Podvědomě si vytvoříme návyk, že se něco zkrátka může “vyplnit”. V šedesátých letech se začali někteří západní intelektuálové zabývat kouzelnou mystikou staré Asie. Určitě si vzpomenete na legendární Beatles, kteří navštěvovali stará indická kultovní místa, aby od tamějších učenců získávali moudrost a prodělali očistnou duševní kůru… Indie – země po tisiciletí plná podivuhodných věcí a zázraků, se přece dodnes může chlubit fantastickými fenomény… Například známé je “předpovídání” z tzv. palmových listů, které vlastní už celá staletí jedna a tatáž rodina a otcové je neustále předávají synům. Najdete je ve starobylé knihovně a prý je v nich zaznamenán osud všech lidí, kteří tam kdy dorazí…

Pojďme se však podívat do Evropy. Co se týče věšteckých vizí v minulosti, začněme rokem 1914, kdy bavorský voják Andreas Rill posílal během první světové války od své jednotky v Colmaru domů pozoruhodné zprávy. Mluvil prý s jedním starým francouzským prorokem o neuvěřitelných věcech, jako např., že válka je pro Německo ztracená a bude trvat pět let. Po revoluci všichni zbohatnou a stanou se z nich milionáři. Předpovědi obsažené ve čtyřech dopisech z války se potvrdily – válka opravdu trvala déle, než se očekávalo, revoluce zničila monarchii a inflace s bezcennými bankovkami Německo totálně zruinovala. Rill ve svých dopisech z války uvedl mnohem víc: “Zhruba ve dvaatřicátém nastoupí muž z nižší společenské vrstvy a všechno v Německu srovná. A to s takovou přísností, že se nikdo nestačí ani podivit. V této době ztratí právo své oprávnění, každý den budou nové zákony a mnoho lidí nato zemře.”Francouzský prorok tedy předvídal Hitlera a následný teror.

V jeho vizích budoucnosti se také podrobně popisuje pozdější osvobození Německa roku 1945 od národních socialistů, rozdělení země a první demokraticky zvolený spolkový kancléř Konrád Adenauer. Asi budete znát jméno lékaře Michela Nostradama, který se narodil ve Francii roku 1503 a jeho předpovědi přesahují rok 2000. Jsou však méně přesné… Texty jsou zašifrované a objevují se nejrůznější úvahy o rozluštění. Londýnští autoři V. J. Hewitt a Peter Lorie tvrdí, že díky jejich novému šifrovacímu systému objevili aktuální výklad Nostradamových proroctví ve kterém je možno předvídat naprosto přesná data stejně jako den a hodinu. Jejich pravdivost jsme si ale mohli několikrát ověřit…

Kromě magického roku 2000, se kterým se pojil známý konec světa, je tu ještě proroctví o Číně, která měla mezi 4. dubnem a 8. srpnem 1995 postupně odbourat svůj ortodoxní komunizmus… 🙂 Největším evropským jasnovidcem minulého století byl asi holanďan Gerard Croiset, který používal své schopnosti hlavně ve službách veřejnosti… V rodném městě Utrechtu spolupracoval s policejními stanicemi celého světa. Například v dubnu roku 1976 poprosil Croiseta o pomoc mladý muž z Tokia, jehož snoubenka byla pohřešována. Při pátrání věštci pomohla její fotografie. Hledat se tentokrát mělo v jezeře. A skutečně: mrtvola dívky byla ukryta pod vodou – přesně jak Croiset předpověděl…

Dalším známým jasnovidcem, tentokrát z amerického kontinentu byl Edgar Cayce, který byl schopen ve stavu změněného vědomí (transu) kontaktovat universální vědomí a zodpovídat otázky nejrůznějšího charakteru, jako např.: Existovala Atlantida? – Kde tento kontinent ležel? – Jak byly postaveny pyramidy? – Je astrologie věda? – Do jaké míry je naše budoucnost předurčena? – Existuje život mimo naši planetu? – Co se s námi stane po smrti?Jak prorok byl Cayce jedinečný. Zatímco většina senzibilů nedokáže předvídanou událost časově situovat, Cayce byl spící kalendář hýřící přesnými daty. Často při svých výkladech pro jednotlivce předpověděl události světového významu…

Například v srpnu 1941, čtyři měsíce před útokem na Pearl Harbor, chtěl jeden mladý muž uvažující o vstupu do armády vědět, jak dlouhá služba by ho čekala: “Kolik roků potrvá válka?””Do roku 1945,” odpověděl Cayce. Mnohem více se o tomto člověku můžete dočíst v knize Jesse Stearna: Spící prorok, kterou vydalo nakladatelství (poprvé v roce 1992) Arica v edici Esotera. Jak Edgar Cayce ke svým schopnostem přišel se dočtete hned v úvodu knihy: “…zajímala ho bible, rád chodil do presbyteriánského kostela, odnože křesťanské církve, o zábavu se moc nestaral. Bylo mu něco málo přes sedm nebo osm let, když prožil jasnovidecký zážitek, který nakonec vymezil směr jeho života. Seděl sám ve své skrýši a četl v bibli vizi o Manoahovi, neboť velmi miloval příběh o Samsonovi. Náhle se ozvalo bzučení a jasné světlo zaplavilo paseku, kde se obvykle skrýval, aby četl nádherné příběhy. Vzhlédl a uviděl postavu v bílém, jasnou jak polední slunce, a uslyšel hlas: ‘Tvé modlitby byly vyslyšeny. Co ode mne žádáš, z toho, co ti mohu poskytnout?’ Chlapec nebyl polekán. Už tenkrát se mu zdálo přirozené, že má vidění. Odpověděl: ‘Pouze to, abych byl užitečný bližním, zvláště dětem, které jsou nemocné, a abych bližního svého mohl milovat.’ Připadalo mu, jako by za něj mluvil někdo jiný. Postava tiše zmizela…

“Cayce také předpověděl smrt dvou amerických prezidentů – Franklina D. Roosevelta a Johna F. Kennedyho. Šest měsíců před burzovním krachem roku 1929 varoval své přátele, aby prodali své akcie – neuposlechli a přišli o vše. Neviděl však pouze tento největší burzovní kolaps století – správně předpověděl i začátek zlepšení na rok 1933. Většina jeho předpovědí byla vyslovena v transu, byl však schopen vidět věci budoucí i při plném vědomí. Jednou například kvapně opustil místnost plnou mladých lidí, protože viděl, že všichni půjdou do války a tři z nich že se už nevrátí…

Existuje mnoho způsobů, jak nahlížet do budoucnosti: germánské věštění pomocí starobylých gun, čínský způsob I-Ging nebo tarokové karty z Indie. Bůh světla Apollon se prý kdysi proměnil v delfína a tak vznikla známá delfská věštírna – svatyně klasického Řecka. Delfíni totiž jako jediní ze všech živých tvorů mají talent přesně rozeznat přinejmenším nejbližší budoucnost. Dorozumívají se mezi sebou směrovaným paprskem, pomocí něhož rozeznávají svůj protějšek a strukturu jeho mozku. Díky tomuto ultrazvuku o frekvenci až 150 000 hertzů mají možnost nás lidi prozkoumat a dovědět se, v jakém duševním a fyzickém stavu se nalézáme. Delfíni disponují nejen dvěma až třemi samostatně fungujícími krevními oběhy, ale rovněž o čtyřicet procent větším mozkem, který je stejně strukturovaný jako lidský. Odborník na život delfínů a filozof Jürgen Heinz je přesvědčen, že tito savci vědí nyní na půl dne dopředu, co se stane – rozeznají, vyhodnotí a na nejbližších dvanáct hodin přesně prokalkulují zkoumanou strukturu.

Profesor Heinz tvrdí: “Delfín je podle mě nejinteligentnější a nejlépe přizpůsobený živý tvor na této planetě. Je vysoce sociální, nelže a dokonale splňuje představu orientálních filozofických systémů – být Zde a Nyní.”Jak funguje jasnovidectví? Odpověď je jednoduchá: nevíme! Ke správné odpovědi nás přibližují pouze domněnky, hypotézy či modelové situace moderní fyziky… K pochopení fenoménu jasnovidectví nám nezbytně pomůže pochopení času… Jak známo, čas se na naší planetě měří podle astronomických poznatků. Geniální fyzik Stephen W. Hawking, ve svém bestselleru Stručné dějiny času popisuje čas jako prasílu v našem vesmíru. Fyzik David Bohm a mozkový neurochirurg Karl Pribram jsou přesvědčeni, že náš vesmír se podobá jakémusi obrovskému hologramu, vícerozměrnému tvaru, ve kterém vše co existuje, je projekcí skutečnostní roviny, která tu naši překonává natolik, že se nálézá doslova mimo prostor a čas…

Rozhodující otázkou však stále zůstává, jestli je budoucnost nezměnitelně předurčena, nebo zda-li ji můžeme změnit. Bezpochyby existují lidé, kteří se díky své prekognikaci dokázali vyhnout katastrofám… Třeba tím, že nenastoupili do letadla, o jehož havárii se jim předtím zdálo… Klinický psycholog David Loye z univerzity v Princetonu, je přesvědčen o tom, že schopnost vidět do budoucnosti je holografický fenomén. Podle něj se rovněž skutečnost podobá obrovskému hologramu, ve kterém je do určité míry obsažena minulost, přítomnost i budoucnost. Říká, že existuje celá řada holografických vesmírů a jejich struktura je pevně určena. Pokud člověk zahlédne budoucnost, pootevřel tak dveře jen do budoucnosti určitého hologramu.

Loyeova teze předpokládá, že onen výběr určitého vesmíru znamená tvorbu budoucnosti.Moderní kvantová fyzika má dostatek záchytných bodů pro tvrzení, že při tvorbě pojmů Zde a Nyní hraje podstatnou roli naše vědomí. Jestliže je náš duch schopen cestovat za hranice prostoru a času, proč by mu pak mělo být zakázáno vstoupit do neznámých oblastí budoucnosti a podílet se na vzniku budoucích událostí? Tato představa by nám měla dodat odvahu a rozhodně také zodpovědnost: “Člověk je mistrem svého osudu.” Goethův známý výrok alespoň potvrzuje i samotná fyzikální realita.

Velkou záhadou je také naše podvědomí, které k nám promlouvá v obrazech a podobenstvích. Taková poselství přijímáme převážně ve svých snech. Každému člověku se něco zdá, každý člověk sní, ale ne všichni se umí rozpomenout na to, co se jim zdálo, což může být způsobeno tím, že sen nebyl zrovna příjemný a nebo si se spatřenými obrazy nevěděly rady. Slavný švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung kdysi prohlásil: “Člověk nesní, člověk je sněn. My snášíme sen. Jsme jeho objektem.” Proto je každý sen určitým poselstvím pro nás, které často nebereme moc vážně. Doporučuje se např. vést si svůj deník snů… Ani nemusíte potřebovat nějakého snáře, abyste pochopili smysl nových poselství. Jednoduše se nad nimi zamyslete.

Dobré je také porovnávat snová vidění ještě jednou v bdělém stavu s předchozími sny a sledovat, neobjevují-li se stále stejné sekvence? Sny lze rovněž vědomě vyvolat tím, že si řekneme: “Dnes v noci potřebuji sen, který mi pomůže lépe pochopit to či ono…” Svých snů se nemusíte bát. Jedná se o formy energie bez návaznosti na život v bdělém stavu. Když se Vám zdá něco špatného, zdaleka to hned nemusí znamenat, že se to určitě stane. Může to ale něco důležitého napovídat… Návod na řešení ovšem neexistuje, takže raději důvěřujte své vlastní intuiici. V pozoruhodné knize Učebnice magického myšlení (vydalo nakladatelství Psyché) píše Karel Weinfurter v páté kapitole Mysterium spánku: “…spánek je věc, kterou každý zná z vlastní denní zkušenosti a přece jen je největším tajemstvím, nejen lidem všem, ale i největším učencům. Spánek je důkazem, že člověk je vtěleným duchem a že jeho duch může existovat bez těla.

Ve spánku je všech pět smyslů člověka uzavřeno. Duch zrušil s nimi svoje spojení a tělo leží bez vědomí. Duch se od těla odpoutal. Kdyby byl duch výsledkem činnosti tělesné, jak učili materialističtí učenci, tu by musel duch při bezvědomí těla zajít. Ale co se stane ráno, když se probudíme? Vstaneme s plným vědomím na vše, co jsme zažili včera a před měsícem a léty a víme, že jsme to zase my, kteří jsme se probudili k novému životu. Náš duch je tu zase se vším, co věděl před spánkem. Je to týž duch a my máme stejné vědomí jako včera! To je důkazem, že duch může existovat mimo tělo a že tedy není tělo jeho příčinou, bez níž by duch existovat nemohl, ale že duch je obyvatelem těla, kterého užívá jako svého nástroje. Ve spánku je náš duch uvolněn a je mimo tělo. Náš duch je ve své vlastní říši a může tam sbírat nové zkušenosti, síly a vědění…

Důkazem toho, že za spánku náš duch bdí a že vidí, slyší, hmatá i chutná, jsou naše sny. Ty jsou důkazem, že náš duch má svých zvláštních pět smyslů, které nejsou v žádném spojení s našimi smysly hmotnými… Pověděli jsme, že náš duch sbírá ve svém světě jisté nové zkušenosti. Tyto zkušenosti se týkají jednak našeho vyššího života a jednak také našeho života pozemského. Duch náš vidí ve snu do budoucnosti a proto vidí také, jaké prostředky nebo plány by nám lépe pomáhaly v našem pozemském úsilí, v našich snahách a práci…”

The following two tabs change content below.
Michal cOsmOs

Michal cOsmOs

Narodil se v červnu 1980 ve Středních Čechách. V dubnu léta páně 1999 napraskl mouchu novinami o monitor a díky tomu se rozhodl pojmenovat vznikající internetový projekt tímto zvláštním slovním spojením. Má rád především hudbu (provozuje hru na klavír), film a je také vášnivým "hobby střelcem".
Michal cOsmOs

Poslední od: Michal cOsmOs (všechny)

Nejsi přihlášen/a pro vložení komentáře!
  Sledovat diskuzi  
Upozornit na